Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2012

anywayy
09:44
8714 73fd
anywayy
09:43
z przeszłością należy się rozstać - nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest MARTWA
— anthony de mello

November 03 2012

anywayy
19:32
anywayy
19:30
0851 7d7a 500
Reposted fromwerterowska werterowska viaohshit ohshit
anywayy
19:30
19:23
anywayy
19:22
0129 058f 500
Reposted fromquaint quaint vialovekillsslowly lovekillsslowly
anywayy
19:22
anywayy
19:20
anywayy
19:20
anywayy
19:20
anywayy
19:20
Reposted fromlouve louve vianihilism nihilism
anywayy
19:19
anywayy
19:17
9147 e4af
Reposted fromcreure creure viaWe-love-Coldplay We-love-Coldplay
anywayy
19:16
3529 0d7a
Reposted fromcreure creure viawarkocz warkocz
anywayy
19:15
3877 5232 500
Reposted frometerycznie eterycznie
anywayy
19:11
Nadchodzi kolejny okres długich, samotnych wieczorów.
Pytanie, które zostanie zadane ponownie, które wraca co roku - czy nadejdzie kiedyś zima, która będzie inna niż wszystkie poprzednie?
anywayy
19:11
Kiedy jest bardzo, bardzo smutno, pomyśl co Cię martwiło 3 lata temu o tej samej porze. Nie pamiętasz?
No właśnie.
Reposted fromohshit ohshit viaCryMeARiver CryMeARiver
anywayy
19:10
5393 9cd6
Reposted fromdailylife dailylife viaCryMeARiver CryMeARiver
anywayy
19:09
2253 a651
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl